دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن احمد یوسفی
تاریخ:
1399/05/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور کلماتیان بهابادی
تاریخ:
1399/02/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر حاج رضایی
تاریخ:
1399/01/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سودابه دوستی
تاریخ:
1399/01/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سودابه دوستی
تاریخ:
1399/01/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پونه پاینده
تاریخ:
1399/01/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی اذین
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیرین عامری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر گروه پایه کج و تکیه گاه پل بر تغییرات الگوی جریان‌ آشفته در کانال با شیب متغیر .......
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدحسین مهنا
تاریخ:
1398/11/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوا دیودل
تاریخ:
1398/11/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد جوشوری
تاریخ:
1398/11/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارین سلیم نیا
تاریخ:
1398/11/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود کربلایی گهرت
تاریخ:
1398/11/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود کربلایی گهرت
تاریخ:
1398/11/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو منصور محرابیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین حسابداری ذهنی و تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری تفاوتهای فردی .......
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود سایانی
تاریخ:
1398/10/12
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو سهیلا اسعدپوربهزادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه کشاورز سالکویه
تاریخ:
1398/10/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدحسین امید بخش فرد
تاریخ:
1398/10/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدحسین امید بخش فرد
تاریخ:
1398/10/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژگان درخشان
تاریخ:
1398/09/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدامین غفاری فرد
تاریخ:
1398/09/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین خدابخش زاده
تاریخ:
1398/09/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد رضا مقدم منش
تاریخ:
1398/09/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد رضا مقدم منش
تاریخ:
1398/09/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عاطفه جهانفر
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو روح الله رحمتی نیا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سپیده اسماعیلیان
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران نظری
تاریخ:
1398/09/10
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو محمد رضا مقدم منش کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/08
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو محمد رضا مقدم منش کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/08
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو بهارک بهرام نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/08
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو بهارک بهرام نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدرضا لطفی شریف اباد
تاریخ:
1398/09/07
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو مهدیه صادقی گوغری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه امیری دندوسکی
تاریخ:
1398/09/07
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو حسام زنده دل مقدم کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/03
موضوع: صدور کد
مهتاب ادهمی برای پایان نامه دانشجو حسام زنده دل مقدم کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم غلامرضابیگی
دانشجو: پیمان آقابیگی پور
تاریخ:
1398/08/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم غلامرضابیگی
دانشجو: مرتضی عباسپور
تاریخ:
1398/08/19

سوالات متداول